ข่าวการปลูก
โครงการปลูกถ่าย
พื้นที่ปลูก (Block A30 and A23)
สถานะ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
- 1,000 ต้นไม้โค่นล้ม
- กำลังเตรียมดินปลูกใหม่1000ต้น